Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ pháp
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Bài 16: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài sẽ được mở vào ngày 06/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8: CELEBRATIONS - LỄ KỶ NIỆM

Bài 16: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 122

Chưa có thông báo nào