Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ pháp
  • Ứng dụng vào làm bài tập
Nhấn để bật tiếng

UNIT 13: HOBBIES - SỞ THÍCH

Bài 26: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào