Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ pháp
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng

UNIT 14: RECREATION - GIẢI TRÍ

Bài 28: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào