Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Hệ phương trình

Lý thuyết cần nhớ

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 369

Tóm tắt nội dung: 
Cung cấp, giới thiệu kiến thức cần nhớ trong chuyên đề Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; tóm tắt lại một số kiến thức cần nhớ được đề cập trong video vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào