Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Đường tròn

Lý thuyết cần nhớ

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 335

Tóm tắt nội dung: 
Cung cấp môt số Lý thuyết cần nhớ trong chuyên đề đường tròn.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào