Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Đường tròn

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 339


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.
Các em lưu ý: Ở 00:45 GV nói nhầm "Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường phân giác". Sửa lại "Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực".

Chưa có thông báo nào