Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 1 (Tiếp)
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 3 (Tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Góc với đường tròn

Bài 8: Độ dài đường tròn. Diện tích hình tròn

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 223


Tóm tắt nội dung:
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập về Độ dài đường tròn. Diện tích hình tròn.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào