Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Thứ tự phép tính trong biểu thức
  • Các dạng biểu thức
  • Các dạng biểu thức (tiếp)
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 4. Thứ tự phép tính trong biểu thức

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.806

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Thứ tự phép tính trong biểu thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào