Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
 • Grammar
  • Comparative forms of adverbs
  • Notes
 • Practice
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Unit 2. Grammar

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 912

Chưa có thông báo nào