Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Sounds /sk/, /sp/, /st/
  • Talk about life of an ethnic group
  • Practice
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM

Unit 3. Speaking

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào