Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Past continuous tense
  • Past simple tense - Review + Exclamatory sentences
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. FOLK TALES

Unit 6. Grammar

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 344

Chưa có thông báo nào