PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dao động cơ học
  • Liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
  • Phương trình dao động điều hòa
  • Sơ đồ bài tập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Trò chuyện: Học lễ - Học văn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 01. Khái niệm dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 33.862

Chưa có thông báo nào