PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dao động cơ học
  • Liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
  • Phương trình dao động điều hòa
  • Sơ đồ bài tập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Trò chuyện: Học lễ - Học văn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 01. Khái niệm dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 44.764

Chưa có thông báo nào