PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ đặc biệt về pha
  • Biến thiên của vận tốc
  • Biến thiên của gia tốc và lực
  • Sơ đồ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Trò chuyện: Ra đi và trở về
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 04. Các quan hệ độc lập thời gian trong dao động điều hòa(U70)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 17.926

Chưa có thông báo nào