PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ đặc biệt về pha
  • Biến thiên của vận tốc
  • Biến thiên của gia tốc và lực
  • Sơ đồ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Trò chuyện: Ra đi và trở về
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 04. Các quan hệ độc lập thời gian trong dao động điều hòa(U70)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 13.089

Chưa có thông báo nào