PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Biểu diễn dao động điều hòa
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng Véc-tơ quay
  • Ví dụ 1
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng phép tính số phức
  • Ví dụ 2
  • Trò chuyện: Triết học và Cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 10. Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số (U70)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.655

Chưa có thông báo nào