PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Biểu diễn dao động điều hòa
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng Véc-tơ quay
  • Ví dụ 1
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng phép tính số phức
  • Ví dụ 2
  • Trò chuyện: Triết học và Cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 10. Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số (U70)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 8.823

Chú ý: Ví dụ 1 các em sửa như sau: $$\tan \varphi = \frac{{4\sin 2,5 + 7\sin ( - 2)}}{{4\cos 2,5 + 7\cos ( - 2)}} = - 1,43 \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} {\varphi = 0,576}\\ {\varphi = 0,576 - \pi = - 2,6} \end{array}} \right.$$

Chưa có thông báo nào