PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng Véc-tơ quay
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 11. Tìm cực trị trong bài toán tổng hợp dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 8.078

Chưa có thông báo nào