PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng Véc-tơ quay
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 11. Tìm cực trị trong bài toán tổng hợp dao động điều hòa (U90+)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 5.432

Chưa có thông báo nào