PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo
  • Con lắc lò xo ghép nối tiếp
  • Con lắc lò xo ghép nối tiếp - Liên hệ độ cứng và độ dài
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Con lắc lò xo ghép song song
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 19. Cắt ghép lò xo (U85)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.188

Chưa có thông báo nào