PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo
  • Con lắc lò xo ghép nối tiếp
  • Con lắc lò xo ghép nối tiếp - Liên hệ độ cứng và độ dài
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Con lắc lò xo ghép song song
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 19. Cắt ghép lò xo (U85)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.409

Chưa có thông báo nào