PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng - tiếp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Tổng kết bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 04. Khoảng cách giữa hai dao động trên phương truyền sóng (U90+)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 5.476

Chưa có thông báo nào