PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng
  • Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng - tiếp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Tổng kết bài học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 04. Khoảng cách giữa hai dao động trên phương truyền sóng (U90+)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.396

Chưa có thông báo nào