PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hai nguồn đồng bộ
  • Hai sóng kết hợp
  • Ví dụ
  • Hai nguồn kết hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 09. Điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa (U70)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.907

Chưa có thông báo nào