PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết trọng tâm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha trên đoạn thẳng nối hai nguồn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 10. Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha (U70)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.528

Chưa có thông báo nào