PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết trọng tâm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha trên đoạn thẳng nối hai nguồn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 10. Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha (U70)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.042

Chưa có thông báo nào