PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Độ cao - Tần số
  • Độ to - Mức cường độ âm
  • Âm sắc - Đồ thị âm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 17. Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm (U70)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.996

Chưa có thông báo nào