PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Độ cao - Tần số
  • Độ to - Mức cường độ âm
  • Âm sắc - Đồ thị âm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 17. Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm (U70)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.618

Chưa có thông báo nào