PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Biểu thức điện áp thành phần
  • Mạch RLC không phân nhánh
  • Chú ý khi áp dụng công thức
  • Mạch RL, RC, LC
  • Quan hệ vuông pha
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 05. Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 64

Chưa có thông báo nào