PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Biểu thức điện áp thành phần
  • Mạch RLC không phân nhánh
  • Chú ý khi áp dụng công thức
  • Mạch RL, RC, LC
  • Quan hệ vuông pha
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 05. Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh sẽ được mở vào ngày 01/08/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 05. Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.342

Lưu ý:

Ở clip 07 (Ví dụ 2), phút 2:12, biểu thức i, các em sửa I0=2,2A

Chưa có thông báo nào