PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Phương pháp giản đồ vecto để giải toán điện xoay chiều
  • Hình học phẳng, Véc-tơ
  • Giản đồ véc-tơ của mạch RLC
  • Nhận diện dạng toán giản đồ véc-tơ
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Giản đồ mạch RLrC
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 09. Dùng giản đồ véc-tơ để giải toán điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 6.125

Chưa có thông báo nào