PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Cộng hưởng trong mạch RLC khi có độ tự cảm L biến thiên
    • Biến đổi I, k, P
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12. Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.167

Chú ý: Trong video "Cộng hưởng trong mạch RLC khi có độ tự cảm L biến thiên" các em sửa lại công thức của ZC như sau: \[{Z_C} = \frac{1}{{\omega C}}\]

Chưa có thông báo nào