PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Cộng hưởng trong mạch RLC khi có độ tự cảm L biến thiên
    • Biến đổi I, k, P
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Bài 12. Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên (U85) sẽ được mở vào ngày 16/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12. Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 773

Chưa có thông báo nào