PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng điện từ
  • Biểu diễn trên đường tròn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 06. Năng lượng trong Dao động điện từ (U70)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.144

Chưa có thông báo nào