PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng điện từ
  • Biểu diễn trên đường tròn
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 06. Năng lượng trong Dao động điện từ (U70)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.610

Chưa có thông báo nào