PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Máy quang phổ
  • Các loại quang phổ
  • Phép đo quang phổ
  • Quang phổ thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 08. Quang phổ và Ứng dụng (U70)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.034

Chưa có thông báo nào