PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện trường
  • Chuyển động của điện tích trong điện trường
  • Điện thế hãm của tấm kim loại cô lập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Bài 05. Hiện tượng quang điện trong Điện trường (U85) sẽ được mở vào ngày 03/11/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 05. Hiện tượng quang điện trong Điện trường (U85)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.627

Chưa có thông báo nào