PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp C14
  • Phóng xạ nhân tạo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 07. Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ (U90+)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.796

Chưa có thông báo nào