PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Máy ảnh
 • Hiện tượng nhòe ảnh
 • Ví dụ 1
 • Cấu tạo của mắt
 • Hoạt động của mắt
 • Điểm cực cận, điểm cực viễn
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Phân loại các tật khúc xạ của mắt
 • Cận thị
 • Kính cận
 • Ví dụ 4
 • Viễn thị
 • Kính viễn
 • Ví dụ 5
 • Mắt lão
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 08. Mắt và Tật khúc xạ (U90+)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 428

Chưa có thông báo nào