PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Máy ảnh
 • Hiện tượng nhòe ảnh
 • Ví dụ 1
 • Cấu tạo của mắt
 • Hoạt động của mắt
 • Điểm cực cận, điểm cực viễn
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Phân loại các tật khúc xạ của mắt
 • Cận thị
 • Kính cận
 • Ví dụ 4
 • Viễn thị
 • Kính viễn
 • Ví dụ 5
 • Mắt lão
 • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 08. Mắt và Tật khúc xạ (U90+)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 1.038

Chưa có thông báo nào