PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • PP lập BBT
  • GTLN-GTNN trên 1 đoạn
  • PP đổi biến
  • Ví dụ
  • Một số sai lầm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Đánh tan sự sợ hãi về toán giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 7.206

Trong bài thầy cung cấp cho các em kiến thức về giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số, các phương pháp tìm GTLN - GTNN của hàm số trên khoảng, đoạn. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép

Chưa có thông báo nào