PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PP xét hàm số, VD 1
  • VD2. TG hàm bậc 3
  • Ví dụ
  • Ví dụ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Làm chủ toán tương giao của 3 dạng hàm số (P2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.474

Chưa có thông báo nào