PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tổng k/c từ 1 điểm thuộc ĐTHS đến 2 trục TĐ
  • VD1
  • VD2
  • Tiếp tuyến, VD Phần a
  • VD Phần b, c
  • VD Phần d,e,f,g
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 11. Một số dạng toán liên quan đến hàm số bậc nhất trên bậc nhất (P2)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 1.957

Chưa có thông báo nào