PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình
  • Bài toán kinh tế
  • Ví dụ
  • BT quãng đường, VD 1
  • Ví dụ 2
  • Chu vi - Diện tích
  • Thể tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 12. Cách tiếp cận câu hỏi vận dụng thực tiễn

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.649

Chưa có thông báo nào