PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đồi giữa hai mặt phẳng
  • Góc giữa hai mặt phẳng
  • Ví dụ mẫu
  • VD 1
  • PP phẫu thuật thẩm mĩ
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 7. Phương pháp “phẫu thuật thẩm mỹ” xử lý bài toán góc giữa hai mặt phẳng

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 1.840

Chưa có thông báo nào