PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • KT chuyển đỉnh
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • KT cắt bánh
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 12. Kĩ thuật chuyển đỉnh, cắt bánh tính thể tích khối chóp

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 3.486

Trong bài thầy cung cấp cho các e các kĩ thuật để xác định các yếu tố giải quyết bài toán tính thể tích của khối chóp:

+ Kĩ thuật chuyển đỉnh
+ Kĩ thuật cắt bánh

Chưa có thông báo nào