PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt trụ, hình trụ, khối trụ
  • DT xung quanh, DTTP
  • Thể tích khối trụ
  • Lí thuyết thiết diện
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY

Bài 2. Các dạng toán liên quan đến mặt trụ, khối trụ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.595

Chưa có thông báo nào