PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1,2 - Tính chất
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Tích phân

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 4.997

Chưa có thông báo nào