PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2, 3, 4
  • Dạng 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 5. Một vài công thức giải nhanh tích phân hàm hữu tỷ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.625

Chưa có thông báo nào