PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các ví dụ
  • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 5. Khoảng cách trong không gian

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.698

Chưa có thông báo nào