PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Phần A
  • VD 1
  • VD 2
 • Dạng 1: Phần B
  • VD 1, 2
  • VD 3
 • Phương trình chứa 2 yếu tố
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 3. Giải phương trình phức

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.317

Chưa có thông báo nào