PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • sinx = m
  • VD, cosx = m
  • tanx = m, cotx = m
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 2. Tổng hợp các dạng phương trình lượng giác thường gặp (P1).

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 420

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào