PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Hai quy tắc đếm
  • Hoán vị
  • Chỉnh hợp
  • Tổ hợp
  • Phân biệt hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 1. Hai quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1.674

Chưa có thông báo nào