PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Giải pt, bpt, hệ bpt cm đẳng thức
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 2. Các dạng toán thường gặp về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (P1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.348

Chưa có thông báo nào