PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán chọn người, chọn đồ, vd1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Bài toán xếp hàng ngang dọc, vd1
  • Ví dụ 2
  • xếp vòng tròn
  • Ví dụ
  • bài toán yếu tố hình học, vd1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 2. Các dạng toán thường gặp về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (P3)

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào