PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Sử dụng quy tắc tính xác suất
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 4. Chinh phục các dạng toán xác suất (P2)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 567

Chưa có thông báo nào