PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phép vị tự
  • Phép đồng dạng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11. PHÉP BIẾN HÌNH (THAM KHẢO)

Bài 2. Phép vị tự và đồng dạng.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 262

Chưa có thông báo nào