PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên khung dây
  • Từ trường quay
  • Rôto lồng sóc
  • Công suất và hiệu suất
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 19. Động cơ không đồng bộ ba pha (U85)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.376

Chưa có thông báo nào