PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên khung dây
  • Từ trường quay
  • Rôto lồng sóc
  • Công suất và hiệu suất
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 19. Động cơ không đồng bộ ba pha (U85)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.451

Chưa có thông báo nào