PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giá trị cực đại U(Lmax)
  • Ví dụ 1
  • Ngoài điểm cực trị
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Giản đồ véc-tơ
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 21. UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi L biến thiên (U90+)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.387

Chưa có thông báo nào