PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Biểu thức U(C)
  • U(C) đơn điệu
  • Ví dụ 1
  • U(C) có cực đại
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • U(L) và U(C) khi tần số f thay đổi
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 24. UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên (U90+)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.501

Chưa có thông báo nào