HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách phát âm đuôi -s
  • Cách phát âm đuôi -ed
Nhấn để bật tiếng
X

PRONUNCIATION

Bài 1. Các phát âm đuôi -ed/-s/-es

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 4.774

Chưa có thông báo nào