HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Phụ âm
  • Nguyên âm
  • Nguyên âm đôi
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

PRONUNCIATION

Bài 2. Những lưu ý khi phát âm nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.594

Chưa có thông báo nào